Sophisticated newborn photography, child photography and maternity near Halmstad


Silke Knur har specialiserat sig och certifierat sig inom den underbara världen av sofistikerad nyfödds- och barnfotografering samt gravidfotografering.

Hon har mycket erfarenhet och kunskap i att hantera nyfödda och bebisar och fotograferar dem med mycket känsla och respekt.


Silke Knur has specialized and certified herself in the wonderful world of sophisticated newborn and child photography as well as maternity photography.

She has a lot of experience and knowledge in handling newborns and babies and photographs them with a lot of feeling and respect.

 


 

Välkommen till den underbara världen av fotografi!

Som en erfaren fotograf erbjuder jag en rad olika fototjänster som fokuserar på de speciella ögonblicken i livet. Från nyfödda och graviditeter till familjer och barn, samt porträttfotografi - jag ser till att dessa dyra stunder förevigas för evigt.

 


Nyföddsfotografi:
De första dagarna i ditt nyfödda barns liv är unika och oförglömliga. Jag fångar de mjuka detaljerna, söta ansiktena och de kärleksfulla ögonblicken med dig och din bebis för att skapa minnen som varar livet ut.

Graviditetsfotografi:
Graviditeten är en speciell tid fylld av förväntan och spänning. Med min graviditetsfotografi förevigar vi denna unika fas i ditt liv och skapar bestående minnen av din växande mage och förväntan inför din bebis ankomst.

Familje- och barnfotografi:
Familj och barn är livets hjärta. Jag dokumenterar de kärleksfulla banden och glada ögonblicken i din familj och fångar dina barns personlighet och charm för att skapa oförglömliga bilder som kommer att glädja generationer framöver.

Porträttfotografi:

Oavsett om det är professionella porträtt, personliga portföljer eller individuella porträttsessioner - jag ser till att din personlighet och karaktär kommer till uttryck i varje bild. Låt oss samarbeta för att skapa imponerande porträtt som berättar din unika historia.

Med min erfarenhet och passion för fotografi erbjuder jag dig individuella fotograferingar som är anpassade efter dina behov och önskemål. Jag värdesätter professionell service, personlig omsorg och högkvalitativa resultat.
Kontakta mig idag för att boka en tid för din nästa fotografering. Jag ser fram emot att hjälpa dig att föreviga de dyra ögonblicken i livet och skapa oförglömliga minnen. 

Welcome to the wonderful world of photography!

As an experienced photographer, I offer a range of photography services that focus on the special moments in life. From newborns and pregnancies to families and children, as well as portrait photography - I ensure that these precious moments are captured forever.

 


Newborn Photography:
The first days of your newborn's life are unique and unforgettable. I capture the soft details, adorable faces, and tender moments between you and your baby to create memories that will last a lifetime.


Maternity Photography:
Pregnancy is a special time filled with anticipation and excitement. With my maternity photography, we capture this unique phase in your life and create lasting memories of your growing belly and the anticipation of your baby's arrival.


Family and Children Photography:
Family and children are the heart of life. I document the loving bonds and joyful moments in your family, capturing your children's personalities and charms to create unforgettable images that will delight generations to come.


Portrait Photography:
Whether it's professional portraits, personal portfolios, or individual portrait sessions - I ensure that your personality and character shine through in every image. Let's collaborate to create impressive portraits that tell your unique story.


With my experience and passion for photography, I offer you personalized photo sessions tailored to your needs and desires. I value professional service, personal care, and high-quality results.
Contact me today to book a session for your next photography needs. I look forward to helping you capture the precious moments in life and create unforgettable memories.

 E-Mail
Anruf
Karte
Infos